Powitanie

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa

 

Tytuł projektu: 

„MEDIC – modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu
dla kształcenia kadr medycznych”

 

Numer projektu:                              WND-RPSW.02.01.00-26-010/10

Numer umowy o dofinansowanie:            UDA-RPSW.02.01.00-26-010/10-00

 

Wartość projektu:                            6 536 360,00 zł

 

Generalny wykonawca inwestycji: EKOKALORIA PKB Sp. z o. o. S. K. A.